kewehne di bali

sing je masalah ape, tapi bek ane ngorahang jaen kone idup di bali, tapi yen sing je mule uling cenik idup di bali, apalagi di desa, nawang sing asane engken asane idup di bali.

Bek nak iri,
ne ane setate ngae idup menyame braye lan ngelah tetangga keweh, karena sing je onyang ajak melah, nak bise masi nak nengil2 tapi dibelakang sing demen jak bene. Bise ane tidong2 dadine.

Aget yen idup di kota,
bek ane luas merantau ngalih gae, sawireng di desa bedik ade gae.
ketemu tetangga baru ane sing kenal trus kenalan dadine akrab.
kenape luung di kota, karena onyangan pade iteh ngalih gae, ade sing waktu kal ngiriang pisage, ungkulang megutit nyemak gae, mulihne sanje menuju peteng, kadang kal ngegosip sing ade waktu, kenjel sajaan asane bayune.
yen sube di kota jeg sube pasti anakne to nawang engken kewehne ngalih gae, peluh pidit ngalih pis dase tali piah. Yen kadang nak di desa, ongkang-ongkang batis tapi dot pang ngelah pipis liu, males megae. nepuk timpal sukses megae, dadi iri.

Amah leak,
keto anake bek ngorahang, yen engken kaden jaman sube modern tapi jeg nu masi nak liu bise ngeleak, kadang sing je ye ane bise ngeleak, tapi yen sube iri kadang kemu mai ngalih cara pang anak ane sing demenine amah leak, kadang jeleme keto sing je nawang dosa.

Jotan,
bek anak ngorahang, biasane nak len bise ngenen ane tuare-tuare uling makanan atau jotan ling nak len. Bukan je masalah ane ngejot ento ane iri, tapi pas di perjalanan ade nak mintonin, jangine sesuatu di jotan to.
ane paling aman jeg adenan sube de makan jotan yen sube ngidaang. kanggoang masak pedidian pang tawang ape bahan-bahan ane misi.

De bes akrab,
kanggoang jani idup de bes akrab jak anak, kecuali keluarga ane sube tawang san.
yen sube akrab, elah musuhe kal ngaenang gae, pesu masuk di pekarangan dewek, bise ngejang megenepan.

Solusi:
yen ngidaang idup di bali, de nyape kadi aku, nganggap ibe paling dueg jak paling sugih, kanggoang metilesang ibe.
Tapi yen sube ade nak iri, lacur adane.
Jani nak dueg masi alih anggon ngecek masi.
Rge belog pepojolan tentang kene kene, kanggoang sube sik nak ane duegan.

Percaya sing percaya,
Kadang ngelah masi otak berpikir kemu, seken je ade kekene,
tapi beberapa kali nepuk nyata di depan matane, care ngipi bene.
bek ane sing ngugu masi, ento sing je pelih. tapi tergantung keyakinan masing-masing gen.

Diolas,
yen ida dane mace tulisan ne, de san nyemak gae ane pelih,
rge menyame di bali, kanggoang idup sederhana gen.
nak liu masi nu ajak lacur idup.

#balinese