Rahajeng Rahina Galungan lan Kuningan

Om Swastyastu,

Rahajeng nyanggra rahina galungan lan kuningan,
dumugi jagate rahayu lan trepti mejalaran antuk dharma suci.

Om Santi, Santi, Santi Om.

     __
    |   \
    |    |
    |    *
    |
  >–<
  >–<
    |
  _|_